„Leczenie narkomanii” czyli pomoc osobie cierpiącej z powodu zażywania substancji psychoaktywnych

7 czerwca 2022
„Leczenie narkomanii” czyli pomoc osobie cierpiącej z powodu zażywania substancji psychoaktywnych
Stosowanie każdego rodzaju używek w mniejszym lub większym stopniu wpływa koniec końców destrukcyjnie na nasz organizm. Gdy do czynienia mamy jednak z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak marihuana, amfetamina, kokaina czy chociażby przyjmowane w niekontrolowany sposób stymulanty, zagrożenie dla naszego zdrowia i życia staje się̨ jeszcze większe, a sam proces popadania w nałóg może postępować́ znacznie szybciej. Pamiętajmy, że osoby przyjmujące rożnego rodzaju substancje psychoaktywne, które wpadną w nałóg, z czasem, aby opanować dręczący je “głód” i uzyskać́ przy tym oczekiwany przez nie efekt, muszą przyjmować środki odurzające coraz częściej i w coraz większych ilościach. Jest to wiec prosta droga prowadząca do szybkiego wyniszczenia organizmu, a nawet przedawkowania. 
 
Terapia w ośrodku i leczenie narkomanii, tj. uzależnienia od substancji psychoaktywnych (tak brzmi bowiem poprawne określenie tej choroby), uzależniona będzie jednak zawsze od indywidualnej sytuacji pacjenta, w tym zarówno rodzaju przyjmowanych substancji, jak i od obrazu klinicznego. Poprzedzać́ może ją w razie potrzeby detoksykacja na oddziale szpitalnym. 
 
 
Przebywając na emigracji, gdy wreszcie przyznamy się̨ przed samym sobą̨ do obecności problemu, możemy zacząć zadawać sobie pytanie, gdzie szukać́ wsparcia i w jaki sposób można w ogóle uzyskać́ w UK pomoc. Dla narkomana, tj. osoby uzależnionej od kanabinoli, kokainy czy też substancji pobudzających lub halucynogennych, kluczowe jest właśnie uświadomienie sobie, że się̨ tej pomocy potrzebuje, i zgłoszenie się do miejsca, w którym prowadzone jest leczenie uzależnienia od narkotyków. Terapia w ośrodku, także takim jak Ośrodek Terapii i Rozwoju -Yellow Scarf Support – czy to wyłącznie w formie psychoterapii czy też w połączeniu z farmakoterapią – zawsze wymagać będzie motywacji ze strony samego pacjenta. 
W naszym ośrodku leczenia uzależnienia od narkotyków pomoc świadczymy bez oceniania i słów krytyki. Naszym celem jest bowiem wspieranie pacjentów w ich walce z nałogiem.
W Ośrodku Terapii i Rozwoju -Yellow Scarf Support możliwa jest przy tym zarówno indywidualna, grupowa bądź rodzinna terapia narkotykowa, jak i pomoc ambulatoryjna, mająca na celu wspieranie motywacji pacjenta do podjęcia i dalszego kontynuowania leczenia uzależnienia od narkotyków. W ośrodku w UK pomoc uzyskać mogą osoby dorosłe, a także niepełnoletnie (za zgodą opiekuna prawnego). 
 
Pomoc dla uzależnionych od narkotyków w UK – kiedy zwrócić się po pomoc? 
 
Aby zwrócić się po pomoc do specjalisty, wcale nie trzeba być silnie uzależnionym. Jeśli więc po środki odurzające sięgnęliśmy do tej pory tylko parokrotnie, lecz zaczynam odczuwać silną pokusę przyjęcia ich kolejny raz, to również może być znak, że potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. Jakie jednak objawy świadczyć będą o tym, że prawdopodobnie wciąż jeszcze zaprzeczamy problemowi i prawdopodobnie powinniśmy zgłosić się na terapię do ośrodka leczenia uzależnienia od narkotyków w UK, jeśli mieszkamy w Wielkiej Brytanii? 
 
Przede wszystkim warto mieć świadomość, że nałóg w przypadku substancji psychoaktywnych, może mieć objawy zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Do pierwszej grupy w momentach, gdy w na organizm nie oddziałuje żadna używka, możemy zaobserwować u siebie m.in. bóle głowy, drżenie mięśni, dreszcze, a także biegunki. Do objawów psychicznych zalicza się obniżony nastrój, apatię czy wręcz przeciwnie – agresję. Poza tym w długofalowo można zauważyć postępujące zamykanie się w sobie, odrzucenie dotychczasowych aktywności i zainteresowań, a także zaniedbywanie obowiązków czy wreszcie zaniedbywanie samego siebie (w tym higieny osobistej). Na dalszych etapach występować mogą ponadto: 
- omamy,
- urojenia paranoidalne,
- ostre i przewlekłe psychozy zbliżone do tych, z którymi do czynienia mamy w przypadku schizofrenii. 
 
W UK pomoc dla uzależnionych od narkotyków przybierać może różne formy – od tych systemowych różnego typu prywatne placówki. Polacy szukający wsparcia w języku ojczystym mogą na leczenie i terapię zgłosić się m.in. właśnie do nas do Ośrodka Terapii I Rowoju – Yellow Scarf Support
 
 


Komentarze (0)


    Pozostaw komentarz

    Pola oznaczona * są wymagane. Twój email nie będzie opublikowany ani udostępniony.

    Print From: https://osrodek.uk/pl/