Logopeda

Logopeda

 

Oferujemy pomoc w:

  • diagnozie rozwoju mowy – polski logopeda bada systemową sprawność językową, umiejętność czytania i pisania, a także językową sprawność społeczną, pragmatyczną i sytuacyjną, ocenia etap i poziom rozwoju mowy, wskazuje przyczyny zaburzenia elementów porozumiewania się oraz podaje prognozę dotyczącą dalszego rozwoju mowy;
  • wsparciu rodziców z opóźnionym rozwojem mowy u dzieci – przekazujemy rodzicom wskazówki dotyczące sposobu postępowania z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę rozwoju mowy, np. utrzymywanie wokalizacji dziecka, ćwiczenie motoryki narządów artykulacyjnych, codzienne stymulowanie mowy, przekazywanie prawidłowych wzorców wymowy;
  • problemach z artykulacją - do najczęściej występujących wad wymowy należą: seplenienie, reranie, nosowanie, mowa bezdźwięczna czy niewłaściwa realizacja poszczególnych głosek, logopeda podejmuje odpowiednie działania, które mają na celu usuwanie zaburzeń mowy i stymulowanie jej rozwoju, a także wyrównanie wszelkich opóźnień;
  • budowaniu i utrzymywaniu dwujęzyczności u dzieci - korzyści wynikające z dwujęzyczności to przede wszystkim większa kreatywność, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, poprawa koncentracji, możliwość podróżowania i osiedlenia się poza granicami kraju w przyszłości, lepszy start na rynku pracy;
  • terapii wspierającej u dzieci z ADS oraz innymi zaburzeniami – zespół zakłóceń uwagi u dzieci objawia się trudnościami w koncentracji i organizacji pracy, częstym zapominaniem przyborów i innych przedmiotów, niechęcią do długotrwałego wysiłku intelektualnego oraz niedokładnym wykonywaniem poleceń.

 

W naszym Ośrodku Yellow Scarf Support specjalistką, w tym zakresie jest:

 

 

© 2023 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/