Ochrona danych osobowych

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support stara się rozwiązać Państwa bieżące problemy. W tym celu możemy potrzebować zbadać Państwa sytuację i zaangażować w proces osoby trzecie (osoby lub organizacje), które powinny zaoferować Państwu wsparcie lub poradę. DANE OSOBOWE. W celu wykonania naszej pracy, będziemy potrzebować pewnych informacji o Państwie. Zbieramy minimalną ilość danych niezbędnych do tego celu. Jeśli będziemy potrzebować poufnych danych osobowych - takich jak dane dotyczące stanu zdrowia - wyraźnie poprosimy o zgodę. Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support jest zobowiązany do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Dlatego też wszelkie podane przez Państwa dane osobowe będą traktowane ściśle poufnie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Państwa dane nie będą udostępniane innym stronom, chyba że zostanie udzielona stosowna zgoda. Państwa dane będą przechowywane przez Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support w chronionym hasłem serwisie internetowym w zaszyfrowanej formie, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Wersja papierowa będzie przechowywana ściśle według obowiązujących przepisów.

© 2023 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/