Oświadczenie

Terapeuta Ośrodka Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support oferuje sesje terapeutyczne, doradcze lub coachingowe, trwają po 50 minut każda. Sesje odbywają się zazwyczaj co tydzień. Celem terapii jest zapewnienie Państwu możliwości uczestnictwa w terapii w bezpiecznym, przyjaznym środowisku i pracy na rzecz osiągnięcia wspólnie ustalonych celów. Poufność: Informacje są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia Pana/Pani problemów i określenia sposobu ich rozwiązywania. Wszystkie informacje zebrane przez terapeutę podczas sesji pozostaną poufne i zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Z tajemnicy zawodowej terapeutę zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli pacjentowi/pacjentce lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Osoby będące pod wpływem narkotyków lub alkoholu nie będą mogły korzystać z usługi. Obraźliwy język wobec terapeuty nie będzie tolerowany, a terapeuta zastrzega sobie prawo do zakończenia sesji i leczenia. OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU. Jeśli nie są Państwo w stanie uczestniczyć w sesji, prosimy o powiadomienie o tym z 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby sesja mogła być zaoferowana innej osobie, ponieważ terminy są ograniczone. Wielokrotne niestawiennictwo (dwa lub więcej razy) w sesji z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem może skutkować wycofaniem się ze świadczenia Państwu naszej usługi. Warunkiem uczestnictwa w sesji jest wcześniejsze jej opłacenie - najlepiej 24 godziny przed planowaną sesją. Brak wpłaty oznacza rezygnację z sesji. PROCEDURA REKLAMACYJNA: Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za reklamacje poprzez email – osrodek@yellowscarf.org Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy służbą ratunkową ani kryzysową. Jeśli sytuacja w jakikolwiek sposób zagraża Państwu proszę dzwonić pod jeden z poniższych numerów 999 – pogotowie ratunkowe 111 – infolinia Służby Zdrowia NHS – informacje i porady (dostępni polscy tłumacze)

Print From: https://osrodek.uk/pl/