Psychologia i psychoterapia

Psychologia i psychoterapia

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla Polaków w Wielkiej Brytanii:

  • Pomoc w odczuwaniu niepokoju i zaburzeń nerwicowych - oferujemy psychoterapię dla osób doświadczających poczucia zmartwienia i przytłoczenia większość czasu, natrętnych myśli powodujących lęk oraz nieprzyjemnych stanów po traumatycznym wydarzeniu.
  • Leczenie depresji - dostosowujemy je do intensywności objawów, naszym celem jest odkrycie patologicznych wzorów myślowych oraz uczenie zdrowych reakcji na różnorodne doświadczenia życiowe.
  • Wsparcie w żałobie - pomagamy osobom, które straciły kogoś bliskiego, w procesie pogodzenia się ze stratą, wyrażenia bólu, żalu i złości oraz odzyskania równowagi emocjonalnej w życiu.
  • Pomoc w radzeniu sobie z niskim poczuciem własnej wartości - identyfikujemy przyczyny niskiej samooceny, takie jak krytyczni rodzice, traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, brak możliwości swobodnego wyrażania emocji w rodzinie i wiele innych.
  • Terapia rodzinna - nasz polski psycholog prowadzi zarówno terapię indywidualną, jak i rodziną, w przypadku problemów w komunikacji, narastających konfliktów lub trudności wychowawczych.
  • Pomoc po utracie pracy - oferujemy psychoterapię dla osób zmagających się z obniżonym nastrojem, spadkiem pewności siebie oraz poczuciem winy wobec bliskich związanej z utratą pracy.
  • Wsparcie w radzeniu sobie z problemami z złością - sygnałami konieczności terapii są bezsilność wobec drzemiącej w człowieku złości oraz nieracjonalna ocena sytuacji.
  • Krótkoterminowa terapia par - dedykowana osobom chcącym poprawić komunikację, rozwiązać narastające konflikty lub poradzić sobie w trudnej sytuacji związaną z uzależnieniem partnera/ki.

 


Nasi specjaliści:

 

 

Print From: https://osrodek.uk/pl/