Psychologia i psychoterapia

Pomagamy w zagadnieniach:

- niepokój i zaburzenia nerwicowe – oferujemy psychoterapię dla osób doświadczających poczucia zmartwienia i przytłoczenia przez większość czasu, natrętnych myśli powodujących lęk, nieprzyjemnych stanów po traumatycznym wydarzeniu,

- depresja – leczenie dostosowujemy do intensywności objawów, naszym celem jest odkrycie patologicznych wzorów myślowych oraz uczenie zdrowych reakcji na różnorodne doświadczenia życiowe,

- żałoba - wspieramy osoby, które straciły kogoś bliskiego, w procesie pogodzenia się ze stratą, wyrażenia swojego bólu, żalu i złości oraz odzyskania w życiu równowagi emocjonalnej,

- niskie poczucie własnej wartości - przyczynami niskiej samooceny mogą być: zbyt krytyczni rodzice, traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, brak możliwości swobodnego wyrażania swoich emocji w rodzinie i wiele innych,

- problemy rodzinne – polski psycholog prowadzi zarówno sesje terapii indywidualnej, jak i rodzinnej w przypadku problemów w komunikacji pomiędzy członkami rodziny, narastających konfliktów czy trudności wychowawczych,

- utrata pracy – oferujemy psychoterapię dla osób zmagających się z obniżonym nastrojem, spadkiem pewności siebie oraz poczuciem winy wobec bliskich w związku z utratą pracy,

- problemy ze złością - sygnałem świadczącym o konieczności podjęcia terapii jest bezsilność wobec drzemiącej w człowieku złości oraz nieracjonalna ocena sytuacji,

- terapia par krótkoterminowa - dedykowana jest osobom, które chcą poprawić komunikację w związku, rozwiązać narastające konflikty lub poradzić sobie w trudnej sytuacji związanej z uzależnieniem partnera/ki.

© 2022 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/