Terapia uzależnień i współuzależnień

Oferujemy pomoc i terapię dla osób:

- uzależnionych od alkoholu – formę pomocy (indywidualną, grupową, rodzinną) dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, ustalamy stopień zaawansowania problemu oraz poszczególne etapy działania, proces leczenia ma na celu nie tylko zmianę zachowań społecznych, ale także nauczyć chorego życia bez alkoholu,

- uzależnionych od narkotyków - sygnałem świadczącym o konieczności podjęcia leczenia jest pojawienie się symptomów zespołu abstynenckiego, czyli fizycznego cierpienia spowodowanego odstawieniem substancji psychoaktywnych,

- uzależnionych od hazardu - niepokojącym objawem świadczącym o nałogu jest ciągła potrzeba przeżywania silnych emocji, jakie towarzyszą uczestnictwu w grze hazardowej, chory przechodzi zwykle przez fazę zwycięstw, strat, desperacji oraz utraty nadziei,

- uzależnionych od gier komputerowych – stosujemy psychoterapię zarówno w przypadku dzieci, jak i młodzieży, którzy zmagają się z takimi symptomami nałogu, jak: brak poczucia czasu, problemy ze snem i koncentracją, zaburzenia lękowe i inne,

- uzależnionych od Internetu - zgłaszający się do naszego Ośrodka pracują z wykwalifikowanym psychologiem, który diagnozuje stopień zaawansowania nałogu i ustala ścieżkę leczenia,

- osób związanych z uzależnionym - terapia współuzależnień dotyczy osób, które cierpią z powodu uzależnienia bliskiej osoby i dostosowują do niej swoje zachowania, a z czasem tracą własną tożsamość,

- osób pochodzących z rodzin, gdzie występował problem z uzależnieniem - spotkania odbywają się w siedzibie naszego Ośrodka lub online (aktualnie tylko online).

© 2022 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/