Zgody

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support stara się rozwiązać Państwa bieżące problemy. W tym celu możemy potrzebować zbadać Państwa sytuację i zaangażować w proces osoby trzecie (osoby lub organizacje), które powinny zaoferować Państwu wsparcie lub poradę. DANE OSOBOWE. W celu wykonania naszej pracy, będziemy potrzebować pewnych informacji o Państwie. Zbieramy minimalną ilość danych niezbędnych do tego celu. Jeśli będziemy potrzebować poufnych danych osobowych - takich jak dane dotyczące stanu zdrowia - wyraźnie poprosimy o zgodę. Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support jest zobowiązany do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Dlatego też wszelkie podane przez Państwa dane osobowe będą traktowane ściśle poufnie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Państwa dane nie będą udostępniane innym stronom, chyba że zostanie udzielona stosowna zgoda. Państwa dane będą przechowywane przez Ośrodek Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support w chronionym hasłem serwisie internetowym w zaszyfrowanej formie, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Wersja papierowa będzie przechowywana ściśle według obowiązujących przepisów.
Terapeuta Ośrodka Terapii i Rozwoju - Yellow Scarf Support oferuje sesje terapeutyczne, doradcze lub coachingowe, trwają po 50 minut każda. Sesje odbywają się zazwyczaj co tydzień. Celem terapii jest zapewnienie Państwu możliwości uczestnictwa w terapii w bezpiecznym, przyjaznym środowisku i pracy na rzecz osiągnięcia wspólnie ustalonych celów. Poufność: Informacje są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia Pana/Pani problemów i określenia sposobu ich rozwiązywania. Wszystkie informacje zebrane przez terapeutę podczas sesji pozostaną poufne i zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Z tajemnicy zawodowej terapeutę zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli pacjentowi/pacjentce lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. Osoby będące pod wpływem narkotyków lub alkoholu nie będą mogły korzystać z usługi. Obraźliwy język wobec terapeuty nie będzie tolerowany, a terapeuta zastrzega sobie prawo do zakończenia sesji i leczenia. OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU. Jeśli nie są Państwo w stanie uczestniczyć w sesji, prosimy o powiadomienie o tym z 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby sesja mogła być zaoferowana innej osobie, ponieważ terminy są ograniczone. Wielokrotne niestawiennictwo (dwa lub więcej razy) w sesji z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem może skutkować wycofaniem się ze świadczenia Państwu naszej usługi. Warunkiem uczestnictwa w sesji jest wcześniejsze jej opłacenie - najlepiej 24 godziny przed planowaną sesją. Brak wpłaty oznacza rezygnację z sesji. PROCEDURA REKLAMACYJNA: Jeśli chcą Państwo złożyć reklamację, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za reklamacje poprzez email – osrodek@yellowscarf.org Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy służbą ratunkową ani kryzysową. Jeśli sytuacja w jakikolwiek sposób zagraża Państwu proszę dzwonić pod jeden z poniższych numerów 999 – pogotowie ratunkowe 111 – infolinia Służby Zdrowia NHS – informacje i porady (dostępni polscy tłumacze)

Gromadzone informacje

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
  • Informacje o Państwa komputerze za pośrednictwem Google Analytics i Państwa adresu IP na temat Państwa wizyt i korzystania z tej strony internetowej, w tym Państwa adres IP, lokalizacja geograficzna, typ przeglądarki, źródło odesłania, długość wizyty i liczba odsłon.
  • Informacje, które przekazują nam Państwo w celu subskrybowania naszych usług internetowych, powiadomień e-mail i/lub biuletynów (w tym Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail).
  • Wszelkie inne dane osobowe, które zdecydują się Państwo do nas przesłać w związku z naszymi usługami.

Pliki cookie

Pliki cookie są często używane przez strony internetowe i serwery do przechwytywania informacji o Twojej przeglądarce internetowej w celu śledzenia Twojego połączenia i aktywności na Twojej stronie. Nie korzystamy z plików cookie w ten sposób i dlatego nie przechowujemy w nich żadnych danych tego typu.
Użytkownik ma możliwość kontrolowania, które strony, jeśli w ogóle, zezwalają na tworzenie i/lub przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, i może je usunąć, jeśli chce. Niektóre witryny mogą działać bardziej efektywnie dzięki wykorzystaniu plików cookie.
 

Korzystanie z danych osobowych

Wszelkie dane osobowe wprowadzone przez użytkownika na naszej stronie internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane. Na przykład, wykorzystamy dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość, wusłać informacje o nowościach, itp. 
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim.
Ujawnianie informacji
Wszystkie posiadane przez nas informacje dotyczące Państwa jako osoby fizycznej będą przechowywane i przetwarzane przez Yellow Scarf Support ściśle według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. i GDPR.
Takie dane będą wykorzystywane przez Yellow Scarf Support wyłącznie do administrowania naszą relacją z Państwem oraz do przekazywania Państwu informacji o działaniach Yellow Scarf Support i w powiązanych celach. Nie będziemy, bez Państwa zgody, przekazywać Państwa nazwiska lub innych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 Takie przekazanie jest niezbędną częścią działań, które podejmujemy, lub jesteśmy do tego zobowiązani z mocy prawa.
 Jako osoba fizyczna, masz prawo na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. do uzyskania od nas informacji, w tym opisu danych, które przechowujemy na Twój temat. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym Compliance Officer na adres info at osrodek dot uk z tematem "Ochrona danych osobowych".

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe dostarczone przez użytkownika na naszych bezpiecznych serwerach chronionych hasłem i zaporą ogniową. Wszelkie dane osobowe przesyłane do nas przez Państwa serwer również muszą być bezpieczne.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza polityka prywatności jest aktualizowana co najmniej raz w roku i publikowana na naszej stronie internetowej. Prosimy o sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby upewnić się, że zgadzasz się z wszelkimi zmianami.

Aktualizowanie informacji

Prosimy o poinformowanie nas, jeśli dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat wymagają korekty lub aktualizacji.
 

Strony internetowe osób trzecich

Witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności lub praktyki stosowane na stronach internetowych osób trzecich.
 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas pocztą elektroniczną na adres info@osrodek.uk lub pocztą tradycyjną na adres:
 
Yellow Scarf Support
Church House - Market Place
Evesham
Worcestershire
WR11 4RW

Kontroler danych:

Yellow Scarf Support - Nasz numer rejestracyjny w zakresie ochrony danych to ZA934218
© 2023 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/