Aneta Chyłek

Aneta-Chylek Aneta-Chylek

Jestem psycholożką i terapeutką uzależnień. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Jestem w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz w trakcie szkolenia na praktyka metody somatic experiencing.

 

Moje wczesne doświadczenia zawodowe związane są z pracą z młodzieżą w różnych krakowskich ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętą resocjalizacją.  Następnie moje zainteresowania przesunęły się w kierunku pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysów psychicznych oraz zmagającymi się z problemem uzależnienia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w takich ośrodkach jak: całodobowy oddział leczenia uzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Poradni Leczenia Uzależnień Katharsis w Poznaniu, gdzie prowadziłam terapię zarówno indywidualną, jak i grupową. Ponadto udzielałam pomocy psychologicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Fundacji Progres Wielspin-Reha, w formie wsparcia konsultacji, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji kryzysowej. Współprowadziłam również grupy wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych.
PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNE
W swojej praktyce kieruję się dbałością o relację terapeutyczną opartą na zaufaniu i wzajemnej współpracy. Podchodzę do każdej osoby z poszanowaniem jej godności i indywidualności. Bliskie jest mi podejście humanistyczno-doświadczeniowe, swoją pracę opieram na metodzie dialogu motywującego, w której główną osią jest praca na zasobach oraz wzmacnianie motywacji do zmiany.
Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności we wspomnianym dialogu motywującym oraz w terapii schematu, a także podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach. Obecnie moja uwaga skoncentrowana jest wokół metody somatic experiencing, która skupia się na stopniowym uwalnianiu od traumy oraz wzmacnianiu zasobów osobistych.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Zapewniam bezpieczne i sprzyjające otwartości warunki, gdzie każdy może poczuć się wysłuchanym i zrozumianym.
Prywatnie lubię czytać książki, jeździć na rowerze, pływać, chodzić po górach i zachwycać się sztuką oraz podróżować tam i z powrotem.

© 2021 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/