Psychoterapia dzieci i młodzieży

psychoterapia dzieci i młodzieży

 

 

Pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i nastolatków

  • odczucia niepokoju i zaburzenia nerwicowe u dzieci - oferujemy psychoterapię dla dzieci i młodzieży doświadczającej nasilonego lęku nieadekwatnie do okoliczności, trwającego długo, wywołanego neutralnymi bodźcami oraz zaburzającego codzienne funkcjonowanie dziecka;
  • depresja u dzieci i nastolatków - zapewniamy terapię indywidualną, grupową i rodzinną w zależności od potrzeb, dla dzieci i nastolatków z objawami depresji, takimi jak ogólne zniechęcenie, ciągłe zmęczenie, zaniechanie życia towarzyskiego, płaczliwość, drażliwość, nadwrażliwość na krytykę, autoagresja czy apatia;
  • przeżywanie żałoby u dzieci i młodzieży - pomagamy w trudnym czasie straty bliskiej osoby lub zwierzęcia, uświadamiając rzeczywistość śmierci, doświadczając bólu oraz pomagając w przejściu do sfery wspomnień i budowaniu nowej tożsamości;
  • niskie poczucie własnej wartości u młodych osób - dedykujemy psychoterapię dla młodych osób, które mają trudności w wierzeniu w siebie i swoje możliwości, często porównują się z rówieśnikami, są krytyczne wobec siebie, nie dostrzegają swoich zalet, natomiast intensywnie przeżywają niepowodzenia;
  • problemy rodzinne - koncentrujemy się na relacjach w obrębie całej rodziny, gdzie pojawiają się problemy emocjonalne, dyskomfort i brak poczucia bezpieczeństwa dziecka w kontaktach z rodzeństwem lub rodzicem;
  • problemy ze złością u dzieci i młodzieży - nasza psychoterapia ma na celu stworzenie skutecznych metod radzenia sobie ze złością w sposób społecznie akceptowany, dzięki czemu stopniowo znika poczucie bezradności wobec własnych emocji.

 

 


Nasi specjaliści:

 

Print From: https://osrodek.uk/pl/