Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomagamy między innymi w:

- niepokoju i zaburzeniach nerwicowych – oferujemy psychoterapię dla dzieci i młodzieży doświadczającej nasilonego lęku nieadekwatnie do okoliczności, trwającego długo, wywołanego neutralnymi bodźcami oraz zaburzającego codzienne funkcjonowanie dziecka,

- depresji – zapewniamy terapię indywidualną, grupową i rodzinną w zależności od potrzeb, objawami depresji u dzieci i młodzieży mogą być: ogólne zniechęcenie i zmęczenie, zaniechanie życia towarzyskiego, płaczliwość, drażliwość, nadwrażliwość na krytykę, autoagresja, apatia i wiele innych,

- żałobie - pomagamy dzieciom i młodzieży w trudnym czasie straty bliskiej osoby, uświadomieniu rzeczywistości śmierci, doświadczaniu bólu oraz przejścia do sfery wspomnień i budowania nowej tożsamości - już bez zmarłej osoby,

- niskim poczuciu własnej wartości - psychoterapię dedykujemy młodym osobom, które nie wierzą w siebie i swoje możliwości, często porównują się z rówieśnikami, są krytyczne wobec siebie, nie dostrzegają swoich zalet, natomiast intensywnie przeżywają niepowodzenia,

- problemach rodzinnych – koncentrujemy się na relacjach w obrębie całej rodziny, w której pojawiły się problemy emocjonalne, dyskomfort i brak poczucia bezpieczeństwa dziecka w kontaktach z rodzeństwem lub rodzicem,

- problemach ze złością - psychoterapia dzieci i młodzieży ma na celu stworzyć bogate zaplecze skutecznych metod radzenia sobie ze swoją złością w sposób społecznie akceptowany, dzięki czemu stopniowo znika poczucie bezradności wobec własnych emocji.

© 2022 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/