Psychoterapia dzieci i młodzieży

psychoterapia dzieci i młodzieży

 

Pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i nastolatków w:

  • odczuciach niepokoju i zaburzeniach nerwicowych – oferujemy psychoterapię dla dzieci i młodzieży doświadczającej nasilonego lęku nieadekwatnie do okoliczności, trwającego długo, wywołanego neutralnymi bodźcami oraz zaburzającego codzienne funkcjonowanie dziecka;
  • depresji – zapewniamy terapię indywidualną, grupową i rodzinną w zależności od potrzeb, dla dzieci i nastolatków z objawami depresji. Tym co może wywołać u rodziców zaniepokojenie może być: ogólne zniechęcenie, ciągłe zmęczenie, zaniechanie życia towarzyskiego, płaczliwość, drażliwość, nadwrażliwość na krytykę, autoagresja czy apatia;
  • przeżywaniu żałoby - pomagamy dzieciom i młodzieży w trudnym czasie straty bliskiej osoby lub zwierzęcia, uświadomieniu rzeczywistości śmierci, doświadczaniu bólu oraz przejścia do sfery wspomnień i budowania nowej tożsamości - już bez zmarłej osoby;
  • niskim poczuciu własnej wartości - psychoterapię dedykujemy młodym osobom, które nie wierzą w siebie i swoje możliwości, często porównują się z rówieśnikami, są krytyczne wobec siebie, nie dostrzegają swoich zalet, natomiast intensywnie przeżywają niepowodzenia;
  • problemach rodzinnych – koncentrujemy się na relacjach w obrębie całej rodziny, w której pojawiły się problemy emocjonalne, dyskomfort i brak poczucia bezpieczeństwa dziecka w kontaktach z rodzeństwem lub rodzicem;
  • problemach ze złością - psychoterapia dzieci i młodzieży ma na celu stworzyć bogate zaplecze skutecznych metod radzenia sobie ze swoją złością w sposób społecznie akceptowany, dzięki czemu stopniowo znika poczucie bezradności wobec własnych emocji.

 


W naszym Ośrodku Yellow Scarf Support specjalistami, w tym zakresie są:

 

© 2023 YellowScarf
Church House - Market Place, Evesham, WR11 4RW
Polityka prywatności
Print From: https://osrodek.uk/pl/